Logo bordro plus

Logo bordro plus
Logo GO Bordro programı Genel Özellikleri:
- Sicil kartlarında personele ait detaylı bilginin yanı sıra fotoğraf gibi görsel kayıtlar da tutulabilir.
- İşten ayrılmış personelin kayıtları eski personel bölümünde hiçbir değişikliğe uğramadan saklanır. Böylece eski personel işe geri alınırken işlemlerin aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip edilmesi sağlanır.
- Çalışanlara ve aile bireylerine ait sağlık bilgilerinin takibi yapılır. Personele ait 6 aylık ya da günlük vizite kağıdı basılabildiği gibi, ana-baba, eş ve çocuk için de özel vizite formları basılır.
- Personele ait özel sigorta işlemleri de program içinden takip edilip, puantaj hesaplarına yansıtılabilir.
- Firma kendi yapısına uygun şekilde mesai, sosyal yardım, yemek yardımı, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilir.
- Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametreleri tarih kontrollü olarak saklanır ve geçmişe yönelik hesaplamalar aynı kalır. Personelin bugüne kadar firmanın hangi bölüm ve işyerlerinde çalıştığının takibi yapılır.
- Program gerekli bağlantılar sağlandığında bütün personel devam takip sistemleri ile çalışır.
- Ücret hesaplamaları netten brüte veya brütten nete doğru olarak hesaplanır.
- Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlanabilir, bordro dökümleri ayrı veya birlikte alınabilir.
- Asgari ücretin SSK taban matrahının altında kalması durumunda yapılacak hesaplamalar ve bunun bordroya yansıtılması program tarafindan otomatik olarak yapılır.
- Personel ödemeleri masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilir.
- Personele ait puantaj kartları puantaj öndeğerleri ve hesap şablonları kullanılarak kolay, hızlı ve hatasız bir şekilde oluşturulur.
- Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evraklar program tarafından basılır. Bu evrakların bir kısmı LOGO tarafından matbu olarak müşterilerimize sağlanmaktadır.
- Personele verilecek olan borçları özelliklerine göre tanımlamak, personelin aldığı borçları/avansları takip etmek mümkündür.
- PDKS (Personel Devam Takip Kontrol ) sistemleri ile ve Bankalar ile entegre çalışabilmektedir.